Blog Archives

ბრიტანული “პასიანსი”


დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმი გაერთიანებული სამეფოს შიდა საქმეა, რეფერენდუმის შედეგებს პატივი უნდა სცეს ყველა ქვეყანამ და მეც, სხვა ქვეყნის მოქალაქე, უპირობოთ ვცემ პატივს ბრიტანელების უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, თუმცა მაქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელთაც, ასე ვთქვათ, ჩემთვის “შევინახავ”:
1. რეფერენდუმის შედეგების პროცენტულ თანაფარდობაში – 52/48 ისეთი მცირე სხვაობაა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის მსურველთა გამარჯვება, მაინცა და მაინც, ვერ ჩაითვლება წონადად, მით უმეტეს იმასთან კავშირსა თუ მიმართებაში, თუ რა სერიოზულ ცვლილებებსაც გამოიწვევს ყოველივე ეს უშუალოდ დიდი ბრიტანეთისთვის;
2. როგორც რეფერენდუმის შედეგების პირველადი ანალიზიდან გამოიკვეთა, ახალგაზრდა თაობა, ძირითადად, ევროკავშირიდან გასვლის წინააღმდეგი იყო, ამას თუ დავუმატებთ იმ ფაქტსაც, რომ ევროპელი ახალგაზრდობის (მათ შორის ბრიტანელი ახალგაზრდობის) აბსოლიტური უმრავლესობა ინტეგრაციული პროცესების მომხრეა, მაშინ ძნელი არ უნდა იყოს იმის გამოცნობა, თუ რამდენად უფრო პრეტენზიული და მომთხოვნი გახდება ბრიტანელი ახალგაზრდობა საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, არათუ ყოველწლიურად, ლამის ყოველდღიურადაც კი;
3. ყოველი ფართომასშტაბიანი ცვლილება, ჯაჭვური რეაქციის პრინციპით, გარკვეულ გავლენას ახდენს ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროზე და რაიმე გაუთვალისწინებელი ნეგატიური პროცესების წარმოშობისას, ყველა სხვა ძველ თუ ახალ პრობლემასთან ერთად, დიდ ბრიტანეთს, უკვე მარტო მოუწევს გაუმკვლავდეს ყოველივეს;
4. ნამდვილად უპასუხისმგებლო უნდა იყოს ის ბრიტანელი, რომელიც რეალურად არ შეაფასებს იმ სიტუაციას, რაც რეფერენდუმის შედეგების შემდეგ დაფიქსირდა შოტლანდიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიაში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობას წაერთვა ევროკავშირში ყოფნის უფლება;
5. რეფერენდუმის შედეგები სათანადოდ უნდა გაანალიზოს ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ და ყველაფერი გააკეთოს არა მარტო ამ გაერთიანების მოლითურობის შესანარჩუნებლად, არამედ მის უფრო გასამრავალფეროვნებლად თუ გასაძლიერებლად და დიდი დანაკლისის როგორღაც შესავსებად. ისე, ვიღაცას თუ აღარ სურს ევროკავშირში დარჩენა, არიან ქვეყნები, რომლებიც უფრო მეტ კოლორიტს შესძენენ ამ პროგრესულ ევროგაერთიანებას და მანაც დანაკლისის შევსებაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი და მოულოდნელად წარმოქმნილი ნეგატივის გადაფარვა პოზიტივით მოახდინოს…
ყველაფერს მომავალი გვიჩვენებს!
2016 წლის 24 ივნისი

© ფეისბუკის პირადი გვერდიდან გადმოტანილი სტატუსი

edi (163x156, 30Kb)
ედნარ მგელაძე (ინტერნეტის ლაბირინთებში)

%d bloggers like this: